Εργαστήρια δεξιοτήτων

Pupped download

Εργαστήρια δεξιοτήτων.

 

Τάξη Α’

Φροντίζω το περιβάλλον << Dirty Stories >>

Eυ ζην  << Ο Ρούλης ο Τροφούλης >>

Ενδιαφέρομαι και ενεργώ  << Τα δικαιώματα των παιδιών >>

Τάξη Β’

Ζω καλύτερα  ψυχική και συναισθηματική υγεία

<< Πρόγραμμα συναισθηματικής υγείας>>

Κλιματική αλλαγή

<< Έχεις ζήσει σεισμό; Έχεις δει ηφαίστειο ; Έχεις ακούσει για τα μέτρα προστασίας ; >>

Ενδιαφέρομαι και ενεργώ

<< Νοιάζομαι και δρω>>

Δημιουργώ , καινοτομώ

<< Γνωριμία με τα επαγγέλματα >>

 << Ανακαλύπτω το steam >>

Τάξη Δ’

Φροντίζω το περιβάλλον

 <<Dirty stories >>

Ευ ζην

<<Τρώω ποιοτικά ζω καλύτερα >>

Ενδιαφέρομαι και ενεργώ

<<Τα δικαιώματα των παιδιών>>

Τάξη Ε’

Δημιουργώ και καινοτομώ

<< Η σχολική τάξη συναντά τον επιστήμονα >>

Ενδιαφέρομαι και ενεργώ

<< Εγώ και η κοινωνία>> rsync.

Ευ ζην

<<  Μαθαίνοντας την θετική πλευρά της ζωής>>

Φροντίζω το περιβάλλον

<< Αλλάζουμε εμείς , όχι το περιβάλλον>> Tuned Arirang.

Τάξη ΣΤ’

Ζω καλύτερα << Προχώρώντας μπροστά >>

Φροντίζω το περιβάλλον << Τα σχολεία αναζητούν την ιστορία τους >>

Ενδιαφέρομαι ενεργώ << Ανθρώπινα δικαιώματα και συμπερίληψη >>

Δημιουργώ καινοτομώ << company junior >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. lg 스마트폰 펌웨어 다운로드.

 

 

코렐 드로우 x5 한글판 다운로드