«

»

Μαΐ 30 2016

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

샤이니 초연 다운로드

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του Πολιτιστικού Ποργράμματος «Εκπαιδευτική Αξιοποίηση των Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων της περιοχής μας» πραγματοποιείται παρουσίαση του πιλοτικού προγράμματος στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιερισσού από τους εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/τριες του σxολείου μας την Τετάρτη 1 ΙουΦΩΤΟ-2 ΦΩΤΟ-3 ΦΩΤΟ-4 ΦΩΤΟ-5νίου 2016, ώρα 10:00 Fuji Xerox Driver. PROSKLHSH

Download Aida32